Gebhárecký rybník je přírodní památkou

Rybník se rozkládá uprostřed lesa na 19,03 ha. Důvodem ochrany je oligomezotrofní rybník s typickou vegetací a okolní luční rašeliniště. Vodu odvádí Podleský potok, přítok Pstruhovce.

Cyklostezka č. 1006 u osady Filipov.