Přírodní park Homolka Vojířov se rozprostírá mezi přírodním parkem Česká Kanada a Chráněnou krajinou oblastí Třeboňsko. Park je na rozhraní dvou odlišných geomorfologických celků – Třeboňské pánve a Javořické vrchoviny. Od roku 1994 je tato oblast vyhlášena přírodním parkem.

Přírodní park tvoří Novobystřická vrchovina s protáhlým žulovým hřbetem Homolky (610 m) a Bublavé skály (609 m). Jednotlivé části parku jsou odlišné – západ patří rybníkům, jih rašeliništím a velkou část území pokrývají lesy.

 

Smíšené porosty květnatých bučin s kyčelní devítiletou přirozené druhové skladby se dochoval v lesním komplexu Homolky – chráněny jsou v přírodní rezervaci Fabián. Nedílnou součástí parku je i přírodní rezervace Blanko.

 

 

V PP Homolka – Vojířov se vyskytuje čáp černý, holub doupňák, výr velký, sluka lesní, kulíšek nejmenší, sýc rousný a například los evropský.

 

Přírodní park Homolka – Vojířov je oblíbenou turistickou oblastí v návaznosti na Českou Kanadu a Třeboňsko. Srdcem tohoto parku je Lesní hotel Peršlák. Parkem také prochází Greenway Praha – Vídeň.

 

Turistické cíle

 

  • Přírodní rezervace Fabián (Homolka, Bublavé skály)
  • Přírodní rezervace Blanko
  • Lesní hotel Peršlák
  • kámen republiky
  • zaniklá vesnice Nové Mlýny
  • památník železné opony
  • nejsevernější bod Rakouska
  • most v údolí lásky (hraniční přechod, Peršlák – Rakousko)
  • památná lípa v Novém Vojířově


Kde se ubytovat