Česko-rakouská přeshraniční Stezka 20. století

brožura s mapou k vyzvednutí v Informačním středisku Nová Bystřice

 

představuje ve 2 okruzích (dlouhém 30 km a krátkém 19 km) historický vývoj místního regionu ve 20. století. Během této doby bylo místní území několikrát zasaženo dramatickými politickými změnami. 

V roce 1918, po rozpadu Rakouska-Uherska, se stala zemská hranice mezi Čechami a dolním Rakouskem hranicí státní. Nově vzniklá hranice způsobila, že některé obce a vesnice v okolí Nové Bystřice (Reingers, Hirschenschlag) náhle ocitly v zahraničí. I přes tuto změnu se vzájemné vztahy mezi obyvateli Novobystřicka a okolí Reingersu nezpřetrhaly. Hranice byla poměrně snadno prostupná. S hospodářkou krizí a připojením Rakouska k německé říši se zvýšilo i napětí na hranici. Na základě mnihovské dohody připadlo československé území s německy mluvícími obyvateli německé říši – toto nařízení se v místních podmínkách týkalo území od Nové Bystřice na sever až k Jindřichovu Hradci. Jindřichův Hradec byl již českým městem. Po konci války však museli Němci na základě Benešových dekretů opustit znovu vzniklé Československo. Také na Novobystřicku došlo k tzv. divokému odsunu. Velká část Němců našla své první útočiště v Reingers. I přes vznik železné opony v 50. letech 20. Století se přeshraniční vztahy zcela nezpřetrhaly. Nová Bystřice a Reingers byly spojeny jedním z mála hraničních přechodů mezi Rakouskem a Československem. Od roku 1989, kdy byl v Československu ukončen komunistický režim, jsou znovu pěstované četné českorakouské kontakty.

 

Praktické informace ke stezce

Texty jsou doplněny cenným obrazovým materiálem. Výchozím bodem pro oba okruhy je náměstí v Nové Bystřici, kde je umístěna přehledová tabule. První výkladová tabule pro oba okruhy se nachází v obci Reingers.

 

Krátký okruh měří 19 km a vede přes Reingers a Hirschenschlag zpět do Nové Bystřice. Převážná většina trasy vede po nefrekventovaných zpevněných cestách.

 

Dlouhý okruh měří 30 km, vede z Reingers přes turistický hraniční přechod Romava-Kalkberg do Starého města pod Landštejnem a končí v Artolči, vesnici vzdálené 2 km od Nové Bystřice. Některé úseky vedou po lesních a polních cestách. Část stezky vede územím se zákazem vjezdu motorových vozidel.

 

 

jh_mapa_stezka_20-stoleti2_0513