Výstava obrazů a kreseb Jindřišky Faltýnové a Natálky Mitášové nazvaná Pocity.

 

NOVÁ BYSTŘICE

Slavnostní zahájení se koná v pátek 13. října v 17.00 hodin v poslechovém sále knihovny.

 

 

Otevřena bude do konce roku v otevírací době turistického informačního střediska a knihovny.

TIS Nová Bystřice