Přírodní park Česká Kanada

 

Česká Kanada je původně propagační název pro oblast Jindřichohradecka na pomezí Čech, Moravy a Rakouska. Autorem názvu byl v druhé polovině 20. let 20. století jindřichohradecký rodák Jaroslav Arnošt Trpák, pražský novinář, esejista a propagátor aktivního života v přírodě.

 

 

Česká Kanada, jak ji ve třicátých letech 20. století vnímal J. A. Trpák, zabírala prakticky celé Jindřichohradecko a město Jindřichův Hradec bylo v jakémsi pomyslném centru. Trpákova vysněná Česká Kanada opisovala velkou symbolickou kružnici okolo Jindřichova Hradce. Její hypotetickou součástí se tak někdy stávaly dokonce i Počátky, Nová Včelnice, Deštná, zámek Červená Lhota, Stráž nad Nežárkou nebo dokonce Třeboň. Základ pomyslného Trpákova regionu však tvořily rybníky okolo Jindřichova Hradce a obce Kunžak a také lesy v okolí Nové Bystřice a hradu Landštejna. Později se však Trpák vůči bezmyšlenkovitému rozšiřování České Kanady na další a další lokality ohrazoval.

 

Rozlehlou romantickou krajinu rybníků a lesů popsal J. A. Trpák v roce 1928 takto:

„přehlížíte nejromantičtější koutek české země, vlní se terén do kopců a tmaví se lesními porosty, díváte se na nesčetné hladiny nejen velkých rybníků, ale hotových jezer orámovaných hustými lesy.

A kamkoliv pohlédnete, všude se lesknou rybníky, široké potoky, točí se řeky, lesnaté kopce řadí se za sebou v nekonečných řadách.“

 

 

Ačkoli je někdy za okamžik zrodu České Kanady uváděn rok 1925, první doložitelné použití názvu je datováno až tímto článkem z roku 1928.

 

Díky spolupráci místních komunálních politiků, podnikatelů v oblasti rekreace i různých nezištných turistických aktivistů se pojem Česká Kanada během třicátých let 20. století mezi rekreanty a turisty rychle vžil. Aktivně byl k propagaci regionu používán i bezprostředně po válce.

 

 

Po roce 1948 nebylo označení Česká Kanada na veřejnosti prakticky vůbec používáno, a pokud, tak pak výjimečně. Název však přežíval mezi turisty, vodáky a trampy, kteří lokalitu české Kanady více přesunuli do pohraničních lesů východně od civilizovaného Jindřichova Hradce. Na konci 80. let 20. století tak byla Česká Kanada těmito komunitami nejčastěji chápána jako oblast lesů a lesních jezer mezi Českým Rudolcem, Slavonicemi, Novou Bystřicí a Kunžakem.

 

 

Přírodní park Česká Kanada, který byl roku 1994 vyhlášen bývalým okresním úřadem v Jindřichově Hradci, respektive nařízením Jihočeského kraje č. 1/2004 ze dne 6. dubna 2004, kopíruje původní Trpákovu Českou Kanadu jen v malém rozsahu. Stávající přírodní park tak do svých hranic včlenil to nejzajímavější, co přírodní krásy severoamerické Kanady v určitém smyslu dodnes připomíná.

 

 

 

Dnešní Česká Kanada leží na východě Jihočeského kraje na česko-moravsko-rakouském pomezí, zhruba mezi městy Nová Bystřice, Slavonice a Kunžak. Nachází se v jihovýchodní části okresu Jindřichův Hradec. Právě pro přírodní charakter krajiny, početné vodní hladiny a rozsáhlé lesní komplexy, i pro poněkud sychravější podnebný ráz, je tato oblast nazývána Českou Kanadou.