Graselovy stezky u Nové Bystřice

Informační středisko Nová Bystřice

 

V informačním středisku v Nové Bystřici jsou k dispozici dva letáky s mapou, které zavedou malé i velké děti na Graselovu stezku  (Stezka pro malé Grázlíky a Stezka pro vychytralé Grázly). Po splnění všech úkolů čeká děti odměna.

 

 

Stezka pro malé Grázlíky

aneb Po stopách Graselova lupu 

Stezka je dlouhá 8 km (přibližně 2 hodiny chůze) a je vhodná pro děti od 3 do 8 let. Na stezce je připraveno 8 úkolů.

 

 

Stezka pro vychytralé Grázly

Stezka je dlouhá necelých 8 km (přibližně 3 hodiny chůze) a je vhodná pro děti od 8 do 14 let. Na stezce děti čeká 10 úkolů.

 

 

Po absolvování stezky obdrží děti certifikát a za správné odpovědi malou odměnu v informačním středisku.

Celá stezka je značena bílým písmenem G.