Síť pěších stezek na pomezí Čech, Moravy a Rakouska v délce více než 180 km

 

Johann George Grasel

legendární loupežník

Vydejte se po stezkách místy, kde loupil a skrýval se obávaný „grázl“ Johann Georg Grasel. Dodnes žije v písních a lidových vyprávěních, dodnes žije v pověstech. Je jich celá řada na české i rakouské straně. Ve většině z nich je Grasel líčen jako veselý, chytrý chlapík, který bral chudým i bohatým a moc to nerozlišoval. Interpretaci míst spojených s jeho působením, památky na dobu, v níž žil, to všechno nabízejí Graselovy stezky.

 

STEZKY NA ČESKÉ STRANĚ

grasel

Český Rudolec

stezka (9 km) je značena žlutým terčem orámovaným bílým písmenem „G“. Z Českého Rudolce vychází Graselova stezka na návsi od kostela sv. Jana Křtitele. Vede po silnici na Jindřichův Hradec, za Rudoleckým rybníkem odbočuje vlevo, po silnici na Radíkov. Po 1 km odbočuje stezka na kraji lesa, vpravo, na lesní cestu, po ní dojdeme do Horního Radíkova. Za obcí v lese se nachází místo zvané Kutiště. Zde jsou patrné stopy těžby stříbra. Stezka vede dál k Hornoradíkovskému potoku, nad kterým se tyčí žulové skalní město, Filipovy kameny. Přes kopec skalka – lidově Kofrštán (Kupferstein -NJ -měděný kámen) vede stezka do Radíkova, kterým prochází k rybníkům horní a dolní hamr. Pod Radíkovem se stezka napojuje na červenou turistickou značku, po které se výletní okruh uzavírá zpět do Českého Rudolce.

 

 

Nová Bystřice

stezka (29 km) obchází město po hřebenech okolních kopců – po loukách, mezích, lesem. Na stezce uvidíte přírodní rezervaci Blanko, skalní útvar Hradiště, židovský hřbitov – ležící nedaleko stezky, Klášter a v neposlední řadě dráha Jindřichohradecké úzkokolejky, která může být příjemným zpestřením i zkrácením výletu.

 

Slavonice

nejstarší Graselova stezka (23 km) vede ze Slavonic přes Český Rudolec do Dolního Bolíkova, odkud se výletní okruh uzavře cestou vlakem do Slavonic. Prochází hlubokými lesy, alejemi starobylých cest, údolím Bolíkovského potoka. Často po zaniklých a znovu objevovaných pěšinách. Na stezce můžete vidět Graselovu sluj, vodní pilu Penikov, Psí hřbitov, Francouzský kámen, zámek v Českém Rudolci a zaniklé železářské hutě v Dolním Bolíkově.

 


www.grasel.eu

Graselovy stezky ve spolupráci s obcemi a městy provozuje Spolkový dům Slavonice, kde zakoupíte i tištěného průvodce.


 

Spolkový dům Slavonice

Slavonická renesanční, o. p. s.

Slavonice, Na potoku 629