Slavnostní zahájení festivalu bude v Muzeu Maříže manželů Valkových.

 

 čtvrtek 28. 9. 2017

od 18:00 hodin

 

V muzeu budete moci shlédnout nejen stálou expozici, ale i obrazy výtvarnice Isabely Fárové, které jsou její inspirací Maříží, nový model zámku od výtvarníka Martina Ceplechy a pár fotek připomínajících 10 let v Mařížském parku.

V parku na vás pak  bude čekat hudební vystoupení na Hang Drum pana Jiřího Šámala, které bude v závěru slavnosti doplněno slavnostním osvětlením parku a jeho významných objektů – zámku, studny, kašny, aleje …. Samozřejmě bude připraveno občerstvení.

Pro ty kdo neznají tajuplný nástroj Hang Drum, a chtějí se o něm něco dozvědět, najdou informace na http://michal.skrabalek.cz/nazory/hang-drum-mysticky-bubinek-bohu.


http://www.mariz-park.cz/