Studna na nádvoří hradu byla vytesána ručně zhruba v 15. století

Pozdně gotická studna je 26 metrů hluboká se stálou výškou vody 6 metrů. Jedná se o druhou studnu na hradě a byla hloubena ručně ve velmi tvrdém materiálu – hrubozrnné porfyrické dvouslídné žule landštejnského typu.

První landštejnská studna byla vyhloubena asi v první polovině 13. století při západní hradbě Landštejna.

 

Fotogalerie hradu