Nejvýznamnější dům ve Slavonicích

Na Horním náměstí ve Slavonicích, v domě čp. 517, můžete navštívit unikátní bývalou luteránskou modlitebnu.

Modlitebna s freskovou výzdobou neznámého malíře z roku 1568 vyjadřuje na 21 nástěných obrazech příběh „Zjevení sv. Jana“.  Jedná se o unikátní vyobrazení, které je svým rozsahem jediné v Evropě, podobné vyobrazení by snad mělo být ve Francii. Fasáda slavonického domu je zdobena sgrafity z roku 1550. V domě je umístěna i expozice historických řemeslných nástrojů.

 

Prohlídky

Komentovaná prohlídka celého domu trvá přibližně 45 minut, vstupné je jednotné – 50 Kč za osobu. V hlavní sezóně (červenec a srpen) jsou komentované prohlídky denně vždy v 11:00 a 15:00 hodin.

Mimo sezónu (květen, červen a září) pouze o víkendu v 11:00 a 15:00 hodin.

 

Články

Český rozhlas, 3.9.2017

Luteránská modlitebna ve Slavonicích skrývá výjimečné vyobrazení boje dobra se zlem