Naučná stezka Hůrky seznamuje návštěvníky s historií obce a jejími významnými objekty

www.hurkyceskakanada.cz

 

 

Naučná stezka instalovaná v červnu 2020 začíná na jižním konci obce u hřbitova (zastavení č.1) a prochází postupně Hůrkami po hlavní komunikaci až k dolnímu severnímu konci směrem k Senotínu. Na celkem pěti zastaveních seznamuje návštěvníky s historií obce a s jejími významnými objekty (další dvě zastavení 6 a 7 se připravují). Stezka je dlouhá asi 800 m (zastavení 1 až 5) a dá se pohodlně projít pěšky.

 

Informace k jednotlivým zastavením jsou uvedeny na webových stránkách Hůreckého okrašlovacího spolku.