Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví  České Budějovice rozhodl dle ustanovení § 19 odstavec 3 lesního zákona, ve věci žádosti právnické osoby Lesy České republiky s.p, ze dne 7. 11. 2017 o vydání Rozhodnutí o dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesa z důvodu likvidace následků větrné kalamity ze dne 29.10. 2017 na území v územní působnosti obcí s rozšířenou působností (ORP) Jindřichův Hradec a Dačice, takto: dočasně se vylučuje vstup do lesa na pozemky určené k plnění funkcí lesa ve vlastnictví státu, s právem hospodařit právnickou osobou, které je svěřeno nakládání s těmito lesy (LČR)

  • ve správním obvodu ORP Dačice v katastrálním území Slavonice, Písečné u Slavonic, Slavětín u Slavonic, Holešice u Cizkrajova, Cizkrajov, Urbaneč, Kostelní Vydří, Dolní Němčice, Velký Pěčín, Olšany u Dačic, Stálkov a Matějovec;
  • ve správním obvodu ORP Jindřichův Hradec v katastrálním území Kunžak, Střížovice u Kunžaku, Lomy u Kunžaku, Člunek, Kaproun, Klenová u Hůrek, Staré Město pod Landštejnem, Romava, Staré Hutě u Veclova, Klášter a Artolec.

 

Doba platnosti zákazu vstupu do lesa se stanovuje na období od okamžiku nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do 10.2. 2018.

 


www.staremestopl.cz