Archeologické léto 2023

https://www.archeologickeleto.cz/akce/pfaffenschlag/

 

 

Vydejte se po stopách našich předků a navštivte s námi archeologické památky ve vašem okolí. Archeologické ústavy AV ČR v Praze a v Brně ve spolupráci s dalšími archeologickými pracovišti si pro Vás připravily sérii komentovaných prohlídek vybraných archeologických lokalit. Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat.

 

 

Termíny prohlídky zaniklé středověké vesnice Pfaffenschlag

 

 

  • 16. srpna (obsazeno)
  •   23. srpna (od 11:00 do 12:00 hodin, volná místa k rezervaci)

 

 

 

Pfaffenschlag

Vesnice patří podle jazykového rozboru jejího jména do rozsáhlé skupiny kolonizačních vsí zakládaných na rakouském historickém území Waldviertel od 12. století. Samotný Pfaffenschlag však pravděpodobně vznikl až ve druhé polovině 13. století spolu s nedalekými Slavonicemi. Vesnice patrně zanikla během husitských válek a z důvodů nepříznivých přírodních podmínek nebyla již obnovena.

Jde o jednu z mála zaniklých středověkých vsí na našem území, které byly archeologicky téměř kompletně prozkoumány. Výzkum odkryl základy 15 domů, uspořádaných ve dvou řadách podél Slavonického potoka. Jednotlivé usedlosti se skládaly z obytného domu a dvora s hospodářskými budovami, na něž navazovala pole, louky a pastviny. Většina obytných domů měla dvou nebo trojdílné uspořádání. K několika domům patřily menší podzemní sklípky nebo chodby, tzv. lochy. Součástí vsi, ve které žilo až 100 obyvatel, byl také mlýn.

 

(zdroj: archeologickeleto.cz)