Slavonická renesanční společnost pořádá podzimní výlet

Českou Kanadou.

28. září 2017

13.00 hodin

Ze Slavonic bude přesun auty za Matějovec, délka trasy cca 10 km. na závěr se opečeme něco na ohni.

Zájemci se přihlásí na telefonním čísle: 723 871 181.