prohlídka městské památkové rezervace Slavonice

80 Kč / 1 osoba (délka trvání cca 1 hodina)

 

prohlídková trasa po sakrálních památkách
(zrestaurovaná hřbitovní kaple sv. Kříže – Památka roku 2014, farní kostel Nanebevzetí Panny Marie,
kostel sv. Jana Křtitele, poutní kostel Božího Těla)

120 Kč / 1 osoba (délka trvání cca 2 hodiny)

 

průvodce po České Kanadě

(návrh trasy výletů s výkladem)

cena po domluvě

samostatná prohlídka poutního kostela Božího Těla s výkladem

50 Kč / 1 osoba (pouze pro skupiny od 3 osob více)
samostatná prohlídka farního kostela Nanebevzetí Panny Marie

50 Kč / 1 osoba (pouze pro skupiny od 3 osob více)

 

Miroslava Nevrklová

Slavonice, Jana Žižky 46

telefon: 723 871 181

e-mail: kokodrelo@seznam.cz