Na potoku Pstruhovci v hlubokém údolí byla v letech 1971 – 1973 vybudována vodní nádrž Landštejn, která slouží jako rezervoár pitné vody pro Slavonicko, Dačicko a Novobystřicko.

 

Hráz nádrže je dlouhá 376 m a vysoká 23,4 m s maximální hloubkou 21 m a rozlohou 40 ha. Na výstavbu tělesa hráze se využívala místní landštejnská žula (320 tis. kubíků), která se odstřelovala 300 m od místa nádrže. Celková kapacita spodních výpustí je cca 13,5 m³/s. Potok Pstruhovec protéká pod hrází za úpravnou vody dál do městyse Staré Město pod Landštejnem a krajinou zaniklých obcí a osad Dětříš – Pernárec – Košlák a Košťálkov přes rakouskou hranici k jihu jako Taxenbach a stává se přítokem rakouské Dyje. Podrobné technické údaje VD Landštejn na www.pmo.cz

 

 

V povodí nádrže jsou stanovena ochranná pásma vodního zdroje.

přístup na hráz není povolen