Sídlo Dalbergů

www.zamek-dacice.cz

 

Původně renesanční zámek postavený na konci 16. století pro rod Krajířů z Krajku získal dnešní podobu během klasicistní přestavby ve 30. letech 19. století.

 

O jeho nynější tvář se zasloužil zejména porýnský rod říšských svobodných pánů Dalbergů, který na začátku 19. století zvolil zámek za své reprezentační sídlo.

Jednotliví členové rodu zde postupně shromažďovali cenné umělecké, přírodovědné či etnografické sbírky a také rozsáhlou rodovou knihovnu.

Prohlídková trasa, která v minulém desetiletí prošla náročnou obnovou,  autenticky zachycuje život šlechty v průběhu 19. a na počátku 20. století (50 minut).

 

 

 

zámek je v letní sezóně otevřen od 10:00 do 17:00 hodin

zámecký přírodně-krajinářský park 

zámecká kaple Nanebevzetí Panny Marie

Městské muzeum a galerie Dačice

kavárna Café Dalberg

vstupenky do zámku jde zakoupit online

hrobka Dalbergů (Kostelní Vydří)