Férová snídaně 2019

Spolkový dům Slavonice (dvůr), 9.00 – 12.00 hodin

V sobotu 11. května 2019 se Spolkový dům Slavonice zapojí do celorepublikového projektu „Férová snídaně“ na podporu fair trade a odpovědné spotřeby. 

Férovou snídani pořádala od roku 2011 organizace NaZemi jako příležitost oslavit Světový den pro fair trade (World fair trade day). Ten se slaví od roku 2002 vždy druhou květnovou sobotu. V roce 2019 převzala pořádání akce nevládní organizace Fairtrade Česko a Slovensko.

Od začátku měla Férová snídaně světově jedinečný koncept pikniku na podporu pěstitelů, na který si každý účastník bere v košíku vlastní fairtradové a lokální dobroty. Do organizace se tedy nezapojují fairtradové organizace, ale každý takový piknik pořádají ve svém parku nebo na náměstí místní aktivní lidé. Nejčastěji se jedná o studenty, lidi ze škol, rodinných center, knihoven nebo volnočasových center.

 

Kontakt:

Olga Žampová
E / olga.zampova@zdrojslavonice.cz
M / +420 602 571 087

 

zdroj / fairtrade-cesko.cz