Přírodní rezervace Hadí vrch

Hadí vrch je přístupný pouze pro pěší turisty.

 

Důvodem ochrany jsou porosty jalovce obecného, plochy jsou porostlé vřesem obecným, borůvkou černou. Na kamenech je vyvinuté mechové a lišejníkové patro, roste zde ploník jalocový, pupkovec, dutohlávka, krušina olšová, hrušen planá, hloh tuholistý, borovice lesní. Jedná se o bývalé balvanité pastviny, které mají mimo jiné i vysokou estetickou hodnotu.

 

V horní části vrcholu Výhon (647 m n. m.) se nachází několik nízkých mrazových srubů s deskovitou odlučností horniny, pod nimi pak balvanové moře. Přírodní rezervace Hadí vrch je jediným nalezištěm drobného motýla pernatušky vřesovištní  v České republice.