Pomezí pod Landštejnem

Kostel byl založen jako románský někdy v první polovině 13. století, poprvé zmiňován v roce 1235. Kostel byl postaven jako součást zde stojícího hrádku, předchůdce dnešního Landštejna.

 

Na svoji dobu byl poměrně rozlehlý. Kolem roku 1300 byl kostel ještě upraven. Se zánikem hrádku byla zrušena i loď kostela, presbytář byl upraven na stejnojmennou kapli. Zřejmě až do 15. století se v lodi kostela nacházela církevní škola, poté bylo zdivo lodi z větší části rozebráno.

 

Dnes se kromě presbytáře zachovala jen část zdiva kostelní lodi vysoká několik metrů. Bývalý presbytář, tj. dnešní kaple, je uzavřen půlkruhovou apsidou s románskými okénky s paprsčitou kružbou. V interiéru jsou restaurovány pozdně románské fresky představující různé skřety, překryté ještě raně gotickými.

Fresky jsou na mnoha místech přemalovány pozdější malbou. V současné době vlastněn soukromou osobou.

znicenekostely.cz

 

 

Tradičně v letní sezóně jsou zde pořádány prohlídky s výkladem doprovázeny kulturním programem v rámci Landštejnských legend.