Novobystřický svatostánek

Kostel sv. Petra a Pavla je hlavní dominantou městské památkové zóny Nová Bystřice. Kostel středověkého původu v barokní úpravě ze 17. a 18. století obsahuje řadu hodnotných stavebních konstrukcí.

 

V interiéru se nacházejí např. gotické fresky z poloviny 14. století, náhrobní kameny ze zrušeného hřbitova, kaple sv. Barbory, ve věži jsou tři zvony. Barokní oltář je dílem sochaře Matthiase Strahovského a truhláře Jana Červenky, oltářní obraz Odevzdání klíčů namaloval Jan Leopold Teussinger. Pod kostelem je hrobka sloužící v 15. a 16. století jako pohřebiště pánů z Krajku.