Podoba zámku okolo roku 1900

Foto von einer alten Postkarte um 1900, die Schloss Maires, erbaut 1713 von Matthias Heinrich Butz von Rolsberg

Zámku předcházela tvrz, poprvé zmiňovaná roku 1372 jako majetek bratrů Oldřicha a Ješka z Olešné. Je ovšem pravděpodobné, že k její výstavbě došlo dříve a tvořila součást statku, neboť v roce 1353 je zmiňován Děpolt z Maříže.

Od něho jej získali zeměpáni a právě v roce 1372 přešel z rukou markraběte Jana Jindřicha do vlastnictví již zmíněných bratrů z Olešné. Jejich potomci se pak po Maříži psali a sídlili zde do 15. století. Od roku 1494 ji vlastnili páni z Řečice a ti ji měli po celé 16. století. Za Matyáše Jindřicha Butze z Rolsperku byla goticko-renesanční tvrz v roce 1717 přestavěna na barokní zámek.

V 19. století prošel řadou úprav v duchu novogotiky, při nichž přibyla kaple a okolí prošlo parkovou úpravou. Začátek jeho konce znamenala doba po druhé světové válce, kdy původní německé obyvatelstvo muselo zemi opustit. Nejprve zde pobývala rudá armáda, posléze sloužil ke kulturním účelům. Následně nějakou dobu sloužil jako sklad zemědělské techniky JZD Slavonice. Ještě nějakou dobu sloužil jako garáže a sklad hnojiva slavonického statku, ale po rozšíření hraničního pásma v 70. letech 20. století byl postupně bourán. Na konci 80. let přišel o věž a bourány byly i další části zámku.

Dnes z něho zbývají jen zbytky zdí jednoho z křídel, místy jsou vidět zbytky parkových úprav, stejně tak zbytky kašny.

Zdroj: Wikipedie