Po 2. světové válce v česko – rakouském pohraničí zaniklo několik obcí, ve kterých žilo na 1638 obyvatel. V České Kanadě můžeme najít místa, kde jsou patrné i základy domů nebo kříž  u obcí Romava, Rajchéřov, Košťálkov, Staré Hutě, Košťálkov, Lužánky nebo Pfaffenschlag, případně jsou zde umístěné informační tabule.

PFAFFENSCHLAG


Romava (německy Romau) je zaniklá obec nacházející se 8 km jihozápadně od Starého Města pod Landštejnem. Zástavba obce se rozkládala nedaleko rakousko-české hranice. Téměř celý katastr zaniklé obce je již zarostlý lesem. První zmínka o obci je z roku 1375. V roce 1939 zde žilo v 67 domech 259 obyvatel. Bývala zde přádelna lnu, provazník, škola. Stávala tady kaple Sv. Kříže. Vesnice byla vypálena husity v roce 1420 a znovu v roce 1645 Švédy. Zanikla v roce 1953 v důsledku vytvoření hraničního pásma.


Rajchéřov (německy Reichers) je zaniklá vesnice na území obce Starého Města pod Landštejnem. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1487. V roce 1939 zde žilo 241 obyvatel ve 49 domech, drtivá většina byli Němci. Po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva se ves nepodařilo dosídlit, o několik let později byla zlikvidována v souvislosti s budováním hraničního pásma po roce 1945. V 90. letech 20. století existoval projekt na vybudování obřího rekreačního střediska pro několik tisíc osob na území bývalé vsi, záměr však narazil v souvislosti s ochranou přírody.


Košťálkov je zaniklá vesnice v katastru Starého Města pod Landštejnem. První písemná zmínka o vsi je v urbáři panství Landštejnského z roku 1487. Ležela asi 4 km jižně od Starého Města pod Landštejnem v území zvaném „hraniční les“. Ve své historii několikrát změnila svého majitele podle vlastnictví hradu Landštejn. Obec spravovala území o rozloze 559 hektarů, měla 73 domů , ve kterých žilo 254 trvale bydlících obyvatel. V obci se nacházela kaple sv. Anděla. Po skončení druhé světové války byla obec vysídlena a od roku 1945 postupně zanikala v souvislosti s ochranou státní hranice bývalé Československé socialistické republiky. Začátkem 50. let minulého století byla vesnice vysídlena a v souvislosti s budováním hraničního pásma byla následně srovnána se zemí.


Staré Hutě – ves 8 kilometrů jihovýchodně od Nové Bystřice na jižní straně Starohuťského vrchu. V roce 1890 zde žilo v 41 domech, 249 německých obyvatel, v roce 1915 219 německých obyvatel, v roce 1921 ve 38 domech 194 obyvatel, z toho 183 německých, v roce 1938 153 německých obyvatel ve 40 domech. První zmínka o obci je z roku 1381. Ke Starým Hutím přináležely samoty – skupiny domků – Mähringhäuser a Hammerhäuser. Na místě bývalé obce se dnes rozprostírá hustý les a pouze zbytky základů domů a dvoje boží muka upomínají na dobu, kdy zde byla vesnice. Počátkem 50. let 20. století bylo rozhodnuto o vystěhování českých  obyvatel, kteří obec dosídlili po odsunutých Němcích, jejím zboření a zalesnění.


Lužánky – jednalo se o malou osadu tvořenou několika chalupami. Na místě, kde osada Lužánky stávala, jsou v lese zbytky základů domů a na stromě svatý obrázek. Kolem vede lesní cesta do Filipova a k Filipovské hájovně.


Informace o zaniklých obcí naleznete ZDE