Muzeum historie města Slavonice

nám. Míru 476, Slavonice

 

Ve slavonickém Městském muzeu je k vidění např. expozice z historie města a zaniklé středověké vesnice Pfaffenschlag včetně fotografií a modelů.

 

 

SlavoniceHistorie města

expozice sbírkových předmětů dokládá historický vývoj města, řemesel a hospodářství, život lidí ve městě a okolí

nálezy z městského podzemí

předměty denního užívání (nádobí, nástroje, nábytek, oděvy)

řemeslnické nástroje (tiskařské formy, perníkářské formy, nástroje)

hospodářské nástroje

spolkové stuhy

 

 

 

Architektonický vývoj města

zachycen je stavební vývoj od počátků města do dnešních dob, vše je ilustrováno fotografiemi a modely

historické fotografie města

fragmenty sochařských a architektonických prvků

model historického centra města

 

 

 

Pfaffenschlag

expozice mapuje archeologický výzkum lokality Pfaffenschlag vzdálené asi 4 km od Slavonic

nálezy a modely nastiňují vzhled a život ve středověké vesnici, která na tomto místě byla ve 14. a 15. století

model pozůstatků vesnice

model rekonstrukce původního vzhledu vesnice

archeologické nálezy (nádoby, nástroje atd)