Muzeum čs. opevnění 1935-1938

Jádro areálu tvoří 11 rekonstruovaných lehkých bunkrů vz. 37 (řopíků), unikátní zachovalé pozorovací a střelecké průseky, zákopy a stovky metrů protipěchotních a protitankových překážek. 

Běžně jsou přístupné dva bunkry uvedené do stavu jak z období mobilizace v září 1938, tak do stavu z období studené války, kdy bylo přes tisíc objektů na západní hranici znovu vybaveno a udržováno v bojeschopném stavu až do roku 1989.

Spatříte zde kulomety, samopaly, pušky i pistole a výstroj čs. vojáků z různého období, funkční ventilátor, periskopy a další zařízení. Prohlídky objektů jsou s odborným výkladem průvodců.

Celým areálem prochází naučná trasa o délce 2,5 km s 13 informačními tabulemi, která návštěvníky podrobně seznámí s výstavbou opevnění na Slavonicku v druhé polovině 30. let minulého století.

Bojová ukázka

Vždy první sobotu v srpnu od 14:00 hodin pořádá Pevnostní areál Slavonice tradiční bojovou ukázku Přepadení řopíků 1938. Dvoudílná ukázka je vsazena do období září a října 1938.

V první části je prezentována skutečná situace z období mobilizace v září 1938, přestřelka se sudetoněmeckými povstalci (Freikorpsem) a následné obsazení pohraničí německou armádou na počátku října téhož roku po přijetí mnichovské dohody.

Ve druhé části je předveden fiktivní boj mezi německou Wehrmacht a čs. armádou na linii opevnění tak, jak by mohl vypadat, kdyby čs. vláda odmítla mnichovskou dohodu přijmout a rozhodla se bránit.

OTEVŘENO

Areál je volně přístupný po celý rok

komentovaný výklad – v hlavní sezóně (červenec a srpen) je otevřeno denně od 10:00 do 17:00 hodin. V měsíci květnu, červnu a září je otevřeno pouze v sobotu a neděli od 10:00 do 17:00 hodin.

Kontakt

Pevnostní areál Slavonice

Jiří Duchoň

telefon: 606 124 829

 

Mapa