Svatomartinská parní jízda se ruší.

Důvodem je nízký počet prodaných a rezervovaných jízdenek, které by ani zdaleka nepokryly vysoké náklady na provoz parní lokomotivy a zajištění svatomartinského posvícení.

JHMD se omlouvají všem, kdo si již jízdné zakoupili nebo rezervovali, nebo tak chtěli ještě učinit.

Peníze za jízdné budou vráceny v plné výši.

 


www.jhmd.cz