Textilnictví na Novobystřicku

brožura s mapou je k vyzvednutí v Informačním středisku Nová Bystřice

 

Textilní stezka (25 km) začíná za Novou Bystřicí na silnici směrem k obci Hradiště, kde se poblíž cesty nachází první výkladová tabule. Stezka pak opisuje oblouk severovýchodním směrem od Nové Bystřice aby se do ní poslední sedmou tabulí opět vrátila.

 

Stezka vede krásnou krajinou, je vhodná pro cyklisty. V některých úsecích (Nová Bystřice – Číměř) vede po cestách s neupraveným povrchem. Hůrky, Albeř a Nová Bystřice se staly skutečnými textilními centry, jejich věhlas se šířil po celém Rakousku – Uhersku.

 

 

jh_mapa_textilni2_stezka_0513