Muzeum se nachází v železniční stanici Nová Bystřice.

Stálá muzejní expozice je rozdělena do dvou částí. V přízemí nádražní budovy najdete autenticky zařízenou dopravní kancelář z období 1. republiky. V originálních muzejních vitrínách z 20. let 20. století je ve vedlejší místnosti instalována vlastní expozice, která ve fotografiích, dobových kartografických a písemných dokumentech i drobných artefaktech zachycuje vývoj jindřichohradeckých a gmündských úzkokolejek a neúspěšné pokusy o jejich propojení. V další místnosti uvidíte tiskařský stroj na výrobu Edmonsonových lepenkových jízdenek značky Goebl z roku 1895. Vystaveny jsou zde také služební čepice drážních zaměstnanců a svítilny výpravčích z celého 20. století.

Druhá část expozice je umístěna v nedaleké budově bývalé výtopny z roku 1897. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout pro místní dráhy typické nákladní vozy. V zadní části pravé lodi výtopny je rekonstruována dílna, kde se prováděla běžná údržba vozů i lokomotiv. Na informačních tabulích se návštěvníci dále seznámí s historií vozového parku a se způsoby označování úzkorozchodných vozidel. K levé lodi výtopny přiléhá budova vodárny, která dosud slouží ke zbrojení parních lokomotiv vodou. V jejím přízemí je instalována expozice návěstidel. Na kusé koleji vedle výtopny je návštěvníkům zpřístupněna dieselová lokomotiva T 47 020.

Otevřeno: 

červenec a srpen denně od 8:30 do 18.00 hodin,

červen, září, říjen pouze víkendy a svátky od 9:00 do 17.00 hodin.

Regionální úzkokolejné muzeum Nová Bystřice

Jindřichohradeckých místních drah

areál nádraží Nová Bystřice

telefon: 384 361 165, 739 503 408

email: office@jhmd.cz

www.jhmd.cz