ento víkend se můžete podívat jarní procházkou v blízkosti Českého Rudolce na Graselově stezce k jedné z dominant České Kanady, prohlášena za nemovitou kulturní památku, Vodní pila Penikov (celodřevěná pila s vodním pohonem. Tuto unikátní stavbu navštíví každoročně v turistické sezóně stovky návštěvníků.

Návštěvníkům se pila otevře nejdříve v květnu, a to vždy v sobotu od 15.00 hodin. Průvodcovskou činnost zajišťuje paní Langová, Slavonická renesanční, o. p. s.

 

 

 

 


http://pilapenikov.sweb.cz/vodnipila.htm


 

(obrázek: http://pilapenikov.sweb.cz,

http://pilapenikov.sweb.cz/images/galerie/ipage00007.htm)