Vyznání hraběnky Elišky

 

Na Graselově stezce mezi Českým Rudolcem a vodní pilou Peníkov se nachází turisticky zajímavý mohutný žulový kámen, tzv. „francouzský kámen“, do něhož je vytesáno vyznání k zesnulému manželovi (jeden z majitelů českorudoleckého panství) hraběnky Elišky:

 

„Tento prastarý a úctyhodný kámen

není než střepinkou světa, 

kterého již více není.

Tato travou porostlá lavice, 

ve stínu těchto stromů, 

na břehu tohoto potůčku, 

který šepotá v lůnu ticha, 

toť pomníčky manželovy něhy.

Zasvěceno oddechu jeho drahou Eliškou,

dne 18. září roku 1810″.