Zámek Dobrohoř

www.zamekdobrohor.cz

 

Výstavbu zámku Dobrohoř iniciovali baroni Wenzel-Sternbachové. Jejich erb se dodnes zachoval na průčelním štítu zámku. Zámek je otevřen veřejnosti a v průběhu turistické sezóny se zde konají nejrůznější akce pro veřejnost – koncerty, výstavy nebo jarmarky.

 

 

Historie

Ves Dobrohoř (zvaná dříve Ebergeř) je poprvé připomínána jako příslušenství hradu Landštejna roku 1487. Součástí landštejnského panství a později fideikomisního statku byla Dobrohoř až do moderní doby. Minimálně od 18. století zde existoval poplužní dvůr spravovaný po opuštění hradu ze Starého Města pod Landštejnem. Na přelomu 18. a 19. století jej vlastnili hrabata Herbersteinové a po smrti posledního člena rodu hraběte Josefa roku 1816 dědil Otto Herberstein-Moltke z vedlejší větve rodu. Jeho dědictví však bylo napadeno a po dlouhých soudních sporech získal roku 1846 landštejnské panství Ferdinand von Wenzel svobodný pán von Sternbach zu Stock und Luttach.

Po definitivním ukončení sporů nechal roku 1847 Ferdinand Sternbach přestavět pivovar, který byl součástí poplužního dvora, na jednoduchý klasicistní zámek. Jeho potomci drželi panství až do roku 1945. Po konfiskaci panství roku 1945 sloužil poplužní dvůr i zámek potřebám zdejšího státního statku, minimálně od konce 80. let 20. století však nebyly budovy udržovány, což se odrazilo na jejich špatném stavu.

Současnost

V roce 2013 koupili zámek současní majitelé, kteří jej velmi citlivě opravují. V historickém objektu najdete zámeckou kavárnu, z vinného sklepa ochutnáte česká i zahraniční vína a v nabídce jsou také dárkové předměty od regionálních výrobců.

 

Otevřeno:

červen – září denně 10:00 – 18:00 hodin

květen a říjen o víkendech 10:00 – 18:00 hodin

V dalších měsících otevřeno po osobní či telefonické domluvě.

 

Ubytování na zámku

Na zámku Dobrohoř se můžete i ubytovat. Využít může pokoj pro 4 osoby nebo nově zrekonstruovaný byt pro 6 osob. 

Počet nocí není omezen, romantické ubytování můžete využít na jednu nebo více nocí. Mimo sezónu je cena za osobu a noc 350,- Kč, v letních měsících 420,- Kč včetně DPH a zapůjčení ručníků a lůžkovin. Poplatek obci ve výši 6,- se hradí zvlášť.

 

 

Zámek Dobrohoř ┃Staré Město pod Landštejnem 160 ┃telefon: +420 724 328 136 ┃e-mail: info4dobrohor@gmail.com