Původní pojmenování vesničky bylo Kaltenbrunn a vzniklo z německého Kaltprun, což znamená „studený pramen“.

První písemná zmínka o vesnici je z 5. března roku 1487.

Kaproun, 685 m. n. m.

První písemná zmínka je z 5. března 1487. Církevně náležel Kaproun v 16. století mezi tzv. „vsi špitální“ a patřil ke kostelu sv. Jana v Jindřichově Hradci. V 17. století postupně přicházeli němečtí osadníci. Během 18. a 19. století byla tato ves německá. V roce 1938 po mnichovské konferenci a následném odtržení Sudet se Kaproun stal součástí německé říše. České rodiny odešly ze vsi a na jejich statky přišly rodiny německé. Další výměna nastala po roce 1945, kdy německé obyvatelstvo bylo odsunuto a přišli sem, čeští novoosídlenci. Kaproun patřil k obci Hůrky. Místní částí Kunžaku je od 1.1.1985.

Co navštívit?

  • Národní přírodní památka Kaproun
  • Vysoký kámen, 738 m. n. m.
  • kaplička
  • památný strom na návsi
  • zastávka úzkokolejné dráhy (J.Hradec – Nová bystřice)
  • socha Járy Cimrmana, pamětní deska
  • Jára Cimrman byl 30.6.2000 jmenován čestným občanem Kaprouna

mapy.cz

 

Železniční zastávka u vesnice je zajímavá tím, že zde byl z vlaku vyhozen slavný český všeuměl Jára Cimrman. Zastávka se nachází v lese nedaleko od samotné vsi. Na této zastávce má Jára Cimrman zřícenou mohylu a pamětní desku. Na místo se lze dostat úzkokolejkou JHMD z Jindřichova Hradce nebo opačně z Nové Bystřice nebo autem do Kaprounu a odtud pěšky lesem.

 

Kde se najíst a ubytovat?

Ubytování a restaurace u Paulánů

Chalupa Kaproun

Chalupa Studený Pramen

Občerstvení u Vodníka