Žulový obelisk  s nápisem „Meridian von Theresienthal“

z 19. století připomíná založení nejstarší zeměměřické sítě v českých zemích. je významnou technickou památkou a prochází zde 15. poledník.

Obelisk se nachází u silnice Albeř – Blato naproti vjezdu na parkoviště Autokempinku Osika.