Stálkov (německy Stallek) byl dříve samostatnou obcí 6 km severozápadně od Slavonic v nadmořské výšce 637 m. Malá obec, ve které žilo německé obyvatelstvo, po roce 1918 s českou menšinou, po r. 1945 české obyvatelstvo. V roce 1850 měla obec podle Vlastivědy moravské (vydání 2005) 335 obyvatel a katastr obce měl v té době výměru 774 ha. Samostatnou obcí byl Stálkov až do 30. června 1972. Od 1. července 1972 je obec místní částí Slavonic a je v ní 34 obytných domů, z nichž necelá polovina je obydlena trvale. Ostatní jsou využívány jako rekreační chalupy zvláště v letních měsících.

skalni mestoObcí prochází i značené cyklotrasy a turistické stezky. V okolí vesnice je řada rybníků a neposkvrněná příroda je v létě cílem mnoha letních táborů mládeže, zvláště z Brna.


Skalní město

První zmínka v historických písemných pramenech o vsi Stálkov se datuje k roku 1399, kdy Heřman z Hradce prodal Janovi z Kravař mimo další vsi i Stálkov. V roce 1459 patřil Stálkov k bílkovskému statku. Od roku 1597 náležela ves k rudoleckému panství až do roku 1849. V roce 1843 žilo ve vsi podle vceňovacího operátu 309 obyvatel ve 45 domech a 68 domácnostech. Desátky se odváděly panství Český Rudolec a faře ve Slavonicích. Na pondělní týdenní trhy se jezdilo do Slavonic.

Stálkov_čp._24

V roce 1938 v době okupace v budově zdejší školy bydleli vojáci, kteří školu pobořili. Po odsunu Němců, bylo ve Stálkově jen hodně málo dětí, a tak se škola nezprovoznila.

 


Památky v obci a okolí:

Kaple sv. Víta z 19. století na návsi

Kamenný kříž z roku 1839 před kapličkou

Pomník padlým ve 2. světové válce a k osvobození v květnu 1945

Kamenný kříž z roku 1897 při cestě do Českého Rudolce

 

zdroj: Wikipedie