Kostel

 

Pozdně gotická stavba, vystavěná nákladem pánů Krajířů z Krajku v letech 1495 – 1514, trojlodní pseudobazilika s protáhlým, pětibokým presbytářem a s obdélnou sakristií na jižní straně.

 

Presbytář je z vnějšku členěný opěráky, má vysoká hrotitá okna s kružbami a uvnitř s pozdně gotickým kamenným sanktuářem. Hlavní kostelní loď je sklenutá hvězdicovou klenbou, boční lodi pak klenbou síťovou. Žebra vyrůstají přímo ze stěn, bez patek. Ze zařízení vyniká barokní hlavní oltář z roku 1723.

 

V kostele jsou kamenné náhrobní desky ze 16. a 17. století, patřící některým majitelům hradu Landštejna, kteří jsou zde pohřbeni.

 

 

Zvonice

Od stavby kostela je oddělena volně stojící hranolová zvonice, která byla ve 12. a 13. století částí opevnění a je starší než kostel samotný.

 

Zvonice byla následně v 17. století přestavěná; je vystavěná z lomového kamene.

Najdete tu i dvě pozdně barokní plastiky sv. Jana Nepomuckého a sv.Donáta z 18. století.