Montserrat

Poutní kostel zasvěcený Panně Marii stojí na zalesněném kopci mezi obcemi Cizkrajov a Mutná. Název Montserrat je odvozen od legendy, podle které někdejší majitel velkostatku v Bolíkově vykonal děkovnou pouť do španělského poutního místa Montserrat a tam se před sochou Matky Boží rozhodl postavit doma kapli. Kaple byla později přebudována na velký poutní kostel.

 

Doba rozkvětu byla přerušena v roce 1785, kdy Josef II. nechal Montserrat zbořit. Díky nadšeným věřícím byl v letech 1858 –1865 postaven nový románský kostel. Na hlavní oltář byla přenesena původní polychromovaná socha Panny Marie Montserratské a kostel se opět stal poutním místem německy mluvících obyvatel pohraničního regionu. Každoročně se tu slavilo až 100 mší svatých.

 

V době 2. světové války zůstaly zachovány pouze hlavní pouti a po odsunu německy mluvících obyvatel počet poutníků zásadně poklesl. V současnosti se Montserrat těší opět oblibě poutníků. Poutní sezóna zde začíná v květnu, končí v říjnu a nabízí množství poutních mší svatých.

 

http://www.farnoststarehobzi-cizkrajov.estranky.cz/clanky/montserrat.html