Novobystřické hradby

 

 

Na jižní straně města se dochovaly zbytky městského opevnění, které vzniklo pravděpodobně někdy okolo roku 1341.

 

Součástí hradeb byly i dvě brány – Pražská na východě a Vídeňská na západě.