Malá Hluboká v České Kanadě

www.malahluboka.cz

 

Původně součást vodní tvrze z 14.stol. Zachované základy a severní zeď. V 17. stol. budova přestavěna a dále sloužila pro potřeby správce zámku a koníren až do roku 1945. V roce 1860-1863 přestavěna společně se zámkem ve slohu tudorovské novogotiky. Po roce 1950 dále sloužila státním statkům jako kanceláře a kravín. Od 90. let budova zcela chátrala.

 

V roce 2009 koupila objekt společně se zámeckým areálem společnost Malá Hluboká a.s. a díky finanční podpoře Ministerstva pro místní rozvoj navrátila této nemovité kulturní památce původní lesk.

 

 

Prohlídky zámku

Prohlídky zámku se konají vždy ve středu a v neděli v 10:00, 14:00 a 18:00 hodin, vstupné je dobrovolné a svým finačním darem přispívat na obnovu kulturní památky.

Kontakt